Kurumsal

Üniversitemiz ve Fakültemiz

Üniversitemiz

Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas’ta kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün,18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 38.365 öğrenciye hizmet vermektedir.

Fakültemiz

Fakültemiz 2809 sayılı kanunun ek 30.maddesine göre kanunlaşan 14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesi ile 1997-1998 Eğitim- Öğretim yılında eğitimine başlamıştır. 8 adet bölüm ve 26 ana bilim dalına sahip fakültemiz, 3262  öğrencisine, 8 Profesör, 21 Doç. Dr., 48  Dr. Öğr. Üyesi, 7 Öğrt. Gör. ve 27 Arş. Görevlisi ile eğitim ve öğretim vermektedir. Fakültemizde, 1 Fakülte Sekreteri, 11 memur,  2 tekniker, 3 yardımcı hizmetli ve 7 sürekli işçi olmak üzere toplam 24 idari personel görev yapmaktadır.